Postup koupě

  1. Uzavření rezervační dohody – uhrazení rezervačního poplatku 150.000,- nebo 200 000,- Kč.
  2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní – úhrada 20 % z kupní ceny (včetně rezervačního poplatku)
  3. Úhrada 15 % po zápisu rozestavěných jednotek a bytového domu na katastru
  4. Doplatek 65 % kupní ceny po kolaudaci

Postup koupě je možno měnit v závislosti na individuálních možnostech financování. 

Byty Jahodnice